Nadační fond
Pes v nouzi

Logo manuál

Zadání

Nahrazení velmi starého loga nadačního fondu Pes v nouzi. Vytvoření kompletního logomanuálu. Příprava loga pro sociální sítě a webové stránky.

Řešení

Isnpirovali jsme se hlavní náplní nadačního fondu a vytvořili jsme logo, které spojuje pejska a srdce jako znak pro pomoc v nouzi. Pro logo jsme vytvořili logo manuál a připravili jsme varianty pro různé sociální sítě.

O projektu

2022

Pomoc při hledání nových majitelů, podpora adopčních programů, podpora programů přípravy psů pro příchod do nového domova (výcvik, socializace apd.) a související činnosti.

Zhodnocení projektu

Tomáš Kolby

Bylo velice zajimavé vytvářet logo pro nadační fond. Myslím, že se nám logo velice vydařilo a povedlo se nám v něm odrazit hlavní poslaní fondu.

Ukázka finálního
řešení

Rádi si poslechneme Váš nápad

Kontaktujte nás