Firemní identita

Ochranná známka společnosti

Ochranná známka poskytuje jedinečnou identitu společnosti a jejím produktům. Pomáhá zvýšit důvěru spotřebitelů v značku a zvyšuje loajalitu zákazníků. Umožňuje společnosti prodávat své produkty a služby na mezinárodní úrovni a chrání její práva na celosvětovém trhu.

Ochranné známky

Co to je ochranná známka

Ochranná známka je specifický symbol, obrázek, slovo, složený název nebo kombinace všech těchto prvků, které slouží jako identifikace produktu nebo služby výrobce nebo dodavatele. Tato známka je chráněna zákonem a jedinečná pro danou společnost, což jí umožňuje ochránit své značky, názvy, loga a jiné specifické prvky, které ji odlišují od jiných firem v oboru.

 1. Nike - známka používaná na sportovní oblečení a vybavení.
 2. Apple - známka používaná na elektroniku, software a další produkty společnosti.
 3. Nutella - známka používaná na čokoládový krém.

Ochranné známky jsou rozděleny do různých kategorií, které udávají, na jaký druh produktů nebo služeb se známka vztahuje. Tyto kategorie jsou určeny mezinárodní úmluvou o ochranných známkách a jsou stanoveny tak, aby bylo jasné, na co má být známka použita.

Tyto kategorie zahrnují:

 1. Potraviny a nápoje
 2. Oblečení a móda
 3. Elektronika a software
 4. Lékařské přípravky a zdravotnické pomůcky
 5. Sportovní vybavení a hračky
 6. Kosmetika a osobní péče
 7. Automobily a dopravní prostředky

Každá kategorie má své vlastní specifické požadavky na zaregistrování

Vytvoření ochranné známky

 1. Výběr názvu: Je nutné vybrat název, který chcete registrovat jako ochrannou známku. Toto jméno musí být specifické a musí být volné k použití.
 2. Kontrola dostupnosti: Pro kontrolu dostupnosti můžete využít online databáze ochranných známek nebo se obrátit na právního zástupce.
 3. Podání žádosti: Po kontrole dostupnosti můžete podat žádost o registraci ochranné známky. Tyto žádosti se podávají na národní úřad pro ochranné známky nebo na mezinárodní úřad pro ochranné známky.
 4. Schvalovací proces: Po podání žádosti následuje schvalovací proces, během kterého bude žádost posouzena a ověřena.
 5. Zveřejnění: Pokud je žádost schválena, ochranná známka bude zveřejněna v seznamu ochranných známek.
 6. Udržování: Po registraci je nutné udržovat ochrannou známku, což zahrnuje pravidelné zaplacení poplatků a kontrolu, zda nedochází k neoprávněnému použití.

Tento proces může trvat několik měsíců

Příklady porušení ochranné známky

 1. Kopírování nebo imitace známky - napodobování známky v takovém rozsahu, že by to mohlo způsobit zmatek mezi zákazníky.
 2. Používání známky bez povolení - použití známky společnosti bez výslovného povolení vlastníka známky.
 3. Používání známky na neodpovídajících produktech nebo službách - použití známky na produkty nebo služby, které neodpovídají typu produktů nebo služeb, na které byla známka vytvořena.

Neoprávněné použití ochranné známky

Pokud dojde k neoprávněnému použití ochranné známky, může to vést k žalobám a pokutám. Je důležité dodržovat práva spojená s ochrannou známkou a nekopírovat nebo používat známky jiných firem bez jejich souhlasu.

Výhody pro firmu

 • Ochranná známka poskytuje jedinečnou identitu společnosti a jejím produktům.
 • Pomáhá zvýšit důvěru spotřebitelů v značku a zvyšuje loajalitu zákazníků.
 • Zlepšuje schopnost společnosti bránit se proti neoprávněnému použití svých známek a značek konkurence.
 • Umožňuje společnosti prodávat své produkty a služby na mezinárodní úrovni a chrání její práva na celosvětovém trhu.
 • Přispívá k hodnotě společnosti a zvyšuje její prestiž.

Existuje mnoho bizarních ochranných známek

 1. Zvuk vysavače - byl registrován jako ochranná známka pro vysavače Electrolux.
 2. Zvuk zvonění mobilního telefonu - byl registrován jako ochranná známka pro společnost Sony Ericsson.
 3. Zvuk dveří kavárny Starbucks - byl registrován jako ochranná známka pro společnost Starbucks.
 4. Zvuk flétny - byl registrován jako ochranná známka pro společnost Yamaha.
 5. Vůně nových knih - byla registrována jako ochranná známka pro německou knihkupectví Thalia.